Landelijke uitrol KIAD start januari 2018

Stichting KIAD is een gezamenlijke initiatief van de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Oasen, PWN, Vitens, Waternet, WMD, WMG, WML en branche vereniging Bouwend Nederland

  • Doelgroep is iedereen die zelfstandig werkzaamheden verricht aan het drinkwaterdistributienet t/m Ø 200mm in Nederland: Waarschijnlijk zo’n 2500 a 3000 Drinkwater-distributiemonteurs.
  • KIAD betekent Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Doelstelling is uniforme en landelijke kwaliteitsborging voor Drinkwaterdistributie-monteurs door Pe