Corona update

Ook bij Tesi Veiligheidstrainingen nemen we alle maatregelen tegen de Corona die de Nederlandse overheid/RIVM ons adviseert. Tot nader order doen wij onze klassikale theorie instructies & trainingen uitsluitend digitaal (online) op afstand via TEAMS. Ook de bijbehorende toetsing word online verzorgd. Dit betreft de instructies VEWA, VEI, VICO, basis elektro voor monteur slimme meters, BEI LS theorie, VIAG theorie, hygiënisch werken aan de waterleidingen en veilig werken aan AC-leidingen.

De klant hoeft zelf niet te beschikken ove

Landelijke uitrol KIAD start januari 2018

Stichting KIAD is een gezamenlijke initiatief van de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Oasen, PWN, Vitens, Waternet, WMD, WMG, WML en branche vereniging Bouwend Nederland

  • Doelgroep is iedereen die zelfstandig werkzaamheden verricht aan het drinkwaterdistributienet t/m Ø 200mm in Nederland: Waarschijnlijk zo’n 2500 a 3000 Drinkwater-distributiemonteurs.
  • KIAD betekent Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Doelstelling is uniforme en landelijke kwaliteitsborging voor Drinkwaterdistributie-monteurs door Pe