De VeWa is een veiligheidsinstructie met betrekking tot de bedrijfsvoering van warmtevoorziening systemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van of bij warmtebedrijven.

In de VeWa  worden de verschillende werkzaamheden in, aan of nabij deze systemen ingedeeld en wordt bepaalt welke personen deze mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren.

Verder worden de aanwijzingen voor de verschillende medewerkers vastgelegd met daarbij aangegeven de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen.

Tesi heeft inmiddels al honderden mensen succesvol geïnstrueerd m.b.t. deze veiligheidseisen voor warmtedistributienetten.

Voor wie?

Uitvoerende werknemers van warmtebedrijven/derden die werken met of in de nabije omgeving van de warmtevoorzieningsystemen. Vanaf VOPT, VOP, VP, AVP, WV, OIV tot en met Installatie Verantwoordelijke.