Deze training verschaft uw medewerkers voldoende kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken met een waadpak.

Doelstelling van deze training is het voorkomen van ongevallen door onjuist gebruik van het waadpak.

Diverse waterschappen hebben inmiddels succesvol deze cursus gevolgd