Door de samenwerking, integratie en opschaling van de energiedistributiebedrijven, en in combinatie met de samenwerking tussen energiebedrijven en aannemers (derden), is de behoefte ontstaan om de “lokale varianten” van de veiligheidsvoorschriften voor de bedrijfsvoering van de elektrische installaties binnen de warmte- en koude installaties te vervangen door één uniforme norm de Veiligheid Elektrische Installaties Warmte (VEI)

Deze norm sluit aan op de bestaande bedrijfsvoering volgens de VEWA (veiligheidsvoorschrift warmte). De “VEI-Warmte” verwijst daar waar nodig naar de VEWA. De VEI is gebaseerd op de normen NEN-EN 50110, NEN 3410 en NEN 3840 afhankelijk van het spanningsniveau waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

In de VEI worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld voor de verschillende aanwijzingen die de betrokken medewerkers hebben. Door de VEI is wat betreft activiteiten aan en nabij elektrische installaties binnen de warmte-  en koude installaties voldaan aan de Arbo wetgeving. De VEI is samen met bijbehorende veiligheidswerkinstructies, de NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840 en daaraan verbonden risico’s-Inventarisaties en evaluaties een invulling van de betreffende bepalingen van deze wetgeving.

Voor wie?

Uitvoerende werknemers van energiebedrijven/derden die werken met of in de nabije omgeving van de warmtevoorzieningsystemen.