De werkgever is volgens de Arbowet verplicht zijn medewerkers op te leiden voor de taken die hij/zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het werken in en rond schakelkasten en elektrische installaties. De Arbowet geeft aan dat werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren hiervoor doelmatig dienen te zijn opgeleid en getraind.

Er komen verschillende onderwerpen tijdens deze cursusdag aan bod:

 • Gevaren van elektriciteit
 • Procedures bij het werken aan elektrische installaties
 • Spanningsloos werken
 • In de nabijheid van spanningvoerende delen werken
 • Routinebehandelingen
 • De werkplek en de gevarenzone
 • Omgevingsfactoren
 • De organisatie van werkzaamheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gereedschappen
 • De nieuwe NEN 3140-2011

De cursus wordt conform de NEN3140 gegeven. Na het behalen van de toets wordt een erkend certificaat op naam verstrekt. Tevens worden er 25 nascholingspunten voor deze nascholing gegeven.