Tesi verzorgt landelijk KIAD-instructiedagen voor VPA en AVP

De meeste monteurs hebben in hun jonge jaren hun Watertechnische diploma’s en Certificaten behaald. Sommigen monteurs werken frequent voor 1 of meerdere van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en anderen veel minder.

Om toch de kwaliteit, veiligheid en het hygiënisch werken te blijven waarborgen van de Watertechnische projecten in Nederland is de KIAD in het leven geroepen.

In opdracht van de Drinkwaterbedrijven dient u een theoretisch examen af te leggen waar u schriftelijk wordt getoetst op uw aanwezige kennis en ervaring op het gebied van Waterleidingtechniek, regelgeving, hygiënisch werken, veilig werken, tekening lezen, leidingen uit- en in-bedrijf nemen, maken revisiewerk e.d. Daarnaast dient u ook nog een praktijkexamen uit te voeren waarmee u bewijst dat u uw kennis en vaardigheden ook in de dagelijkse praktijk kan brengen.

Tesi verzorgt door heel Nederland KIAD-instructiedagen ter voorbereiding op deze KIAD-examens welke in opdracht van de Drinkwaterbedrijven elke 4 jaar worden afgenomen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!