Hieronder vindt u een overzicht van alle opleidingen & trainingen die wij aanbieden.
Wij geven cursussen die gericht zijn op Arbeidsveiligheid. De verschillende cursussen worden zowel online als in ons trainingscentrum in Breda of bij u op locatie gegeven.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De cursus VCA-Basis geeft inzicht in onveilige situaties en de voordelen van werken onder veilige omstandigheden.
Meer lezen >>

BEI

De opleiding BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) is  bestemd voor iedereen die werkzaamheden verrichten binnen de organisatie rondom de elektriciteitsvoorziening-systemen van de netbeheerders. Al deze mensen  dienen een aanwijzing volgens de BEI te hebben. Dit geldt ook voor de monteurs die slimme kWh-meters (t/m 3x80A) plaatsen, verwijderen of verwisselen  voor de netwerkbeheerders.
Meer lezen >>

VIAG

De VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas) is verplicht voor uitvoerende medewerkers van energie- en infrabedrijven die werken met gastechnische installaties En voor monteurs Slimme meters
Meer lezen >>

VeWa

De VeWa is een veiligheidsinstructie met betrekking tot de bedrijfsvoering van warmtevoorziening systemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van of bij energiebedrijven.
Meer lezen >>

VEI

In de VEI worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld voor de verschillende aanwijzingen die de betrokken medewerkers hebben. Door de VEI is wat betreft activiteiten aan en nabij elektrische installaties binnen de warmte-  en koude installaties voldaan aan de Arbo wetgeving.
Meer lezen >>

BHV

Voor iedereen die tijdens een calamiteit als bedrijfshulpverlener georganiseerde hulp wil kunnen verlenen.
Meer lezen >>

KIAD

Om de kwaliteit, veiligheid en het hygiënisch werken te blijven waarborgen van de Watertechnische projecten in Nederland is de KIAD in het leven geroepen.
Meer lezen >>

Hef en Hijsmiddelen

Veilig en verantwoord werken met de heftruck in de dagelijkse werkomgeving.
Meer lezen >>

Veilig werken aan de weg

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als u of andere weggebruikers incorrect handelt. Daarom is het erg belangrijk dat u weet hoe u veilig uw werkzaamheden kunt uitvoeren.
Meer lezen >>

NEN 3140

Naar aanleiding van vragen uit de markt hebben wij op verzoek en in samenwerking met MUSCA speciaal voor de plaagdierbestrijder de cursus Voldoende Onderricht Persoon conform NEN 3140 ontwikkeld.
Meer lezen >>

Hygienisch werken Waterdistributiesystemen

De drinkwatervoorziening in Nederland is goed geregeld. Het is dan ook ondenkbaar dat het drinkwater door menselijk toedoen tijdens werkzaamheden verontreinigd zou raken.
Meer lezen >>

Basisopleiding meterverwisselaar

Nederland bereidt zich voor op de toekomst waar fossiele brandstoffen steeds schaarser worden. De digitale meter vervangt de traditionele meter en laat daardoor een realistisch beeld van het werkelijk verbruik aan de consument zien.
Meer lezen >>

Agressie Training

De training Omgaan met (eigen) Spanning en Agressie biedt deelnemers inzicht en training in het versterken van de eigen mogelijkheden om spanningen die agressie bij hen veroorzaakt te hanteren.
Meer lezen >>

Veilig werken met asbestcementleidingen

De cursus Veilig werken met asbestcementleidingen richt zich op werknemers die werkzaamheden verrichten aan ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafwateringsnetten.
Meer lezen >>

Veilig werken met waadpak

Deze training verschaft uw medewerker voldoende kennis en vaardigheden ten behoeve van het veilig werken met een waadpak.
Meer lezen >>