Lees hier onze Corona update.

Investeren in Tesi-trainingen verhoogt de toegevoegde waarde van uw personeelsbestand.

Arbeidsveiligheid en gezond werken is goed voor de werknemer, de werkgever en de samenleving. Het vergroot de omzetkansen van bedrijven door te voldoen aan de veiligheidseisen van potentiële opdrachtgevers en bespaart kosten door minder ziekteverzuim en het voorkomen van ongevallen en gevolgschade. Bovendien wordt met een veilige en gezonde werkomgeving slim ingespeeld op de verhoging van de pensioenleeftijd en de toenemende arbeidsdruk.
Kortom, veilig werken draagt bij aan meer efficiency, een beter bedrijfsresultaat en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Cursussen

Wij bieden onder andere onderstaande cursussen aan. Voor ons volledige cursusoverzicht, kijk hier.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De cursus VCA-Basis geeft inzicht in onveilige situaties en de voordelen van werken onder veilige omstandigheden.
Meer lezen >>

BEI

De opleiding BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) is bestemd voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied werkzaamheden gaat verrichten in de elektriciteitsvoorzieningsystemen van de netbeheerders. Waaronder het plaatsen, verwijderen of wisselen van kWh-meters voor elektriciteit (t/m 80A) voor de netbeheerders
Meer lezen >>

VIAG

De VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas) is verplicht voor uitvoerende medewerkers van energie- en infrabedrijven die werken met gastechnische installaties En voor monteurs Slimme meters
Meer lezen >>

VeWa

De VeWa is een veiligheidsinstructie met betrekking tot de bedrijfsvoering van warmtevoorziening systemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van of bij energiebedrijven.
Meer lezen >>

VEI

In de VEI worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld voor de verschillende aanwijzingen die de betrokken medewerkers hebben. Door de VEI is wat betreft activiteiten aan en nabij elektrische installaties binnen de warmte-  en koude installaties voldaan aan de Arbo wetgeving.
Meer lezen >>

BHV

Voor iedereen die tijdens een calamiteit als bedrijfshulpverlener georganiseerde hulp wil kunnen verlenen.
Meer lezen >>

KIAD

Om de kwaliteit, veiligheid en het hygiënisch werken te blijven waarborgen van de Watertechnische projecten in Nederland is de KIAD in het leven geroepen.
Meer lezen >>